1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: LÊ THỊ TRƯỜNG GIANG
Mã số thuế: 0108532835
Ngành nghề chính: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
CÔNG TY CỔ PHẦN LABFORCE VN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Hoạt động y tế dự phòng
 • Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác