1
Tỉnh thành : PHÚ THỌ
Điện thoại: 0961990123
Người đại diện: MAI QUÝ ĐẠT
Mã số thuế: 2601023848
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
CÔNG TY CỔ PHẦN LCD PHÚ THỌ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất linh kiện điện tử
  • Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính