1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: NGUYỄN MINH TUẤN
Mã số thuế: 0201977740
Ngành nghề chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Ngày cấp: 31/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NEW WAY

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường sắt
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương