1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Minh Tuấn
Mã số thuế: 0316131672
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY SEVEN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  • Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ