1
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: 02513968175
Người đại diện: Lê Văn Út Lớn
Mã số thuế: 3603447499-005
Ngành nghề chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
CÔNG TY CỔ PHẦN MNS FEED – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 1

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản