1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 02383798968
Người đại diện: Lê Văn Út Lớn
Mã số thuế: 3603447499-006
Ngành nghề chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
CÔNG TY CỔ PHẦN MNS FEED – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản