1
Điện thoại: 0819427979
Người đại diện: NGÔ NGỌC TỨ
Mã số thuế: 3702919456
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỒNG PHÚC

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
 • Tái chế phế liệu
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại