1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ VÂN
Mã số thuế: 0109267442
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ NPS VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng