1
Điện thoại: 0901999173
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN
Mã số thuế: 0402059317
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG POWERONE

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
  • Sản xuất điện
  • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
  • Trồng cây lâu năm khác
  • Truyền tải và phân phối điện
  • Vệ sinh chung nhà cửa
  • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác