1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 02435568081
Người đại diện: Kiều Hữu Hoàn
Mã số thuế: 0109167695
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI VIỆT NHẬT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Lập trình máy vi tính
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Xuất bản phần mềm