2
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0973236666
Người đại diện: Nguyễn Trung Hiếu
Mã số thuế: 0109738691
Ngày cấp: 26/08/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM