1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Dung
Mã số thuế: 0315698733
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 23/05/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN NAYA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Lập trình máy vi tính
 • Quảng cáo
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Xuất bản phần mềm