1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0988392123
Người đại diện: PHẠM THỊ TUYẾT
Mã số thuế: 0110012488
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC MẦM NON

Danh mục ngành nghề:

 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Đào tạo cao đẳng
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại