1
Điện thoại: 02883447551
Người đại diện: ĐINH VĂN TÙNG
Mã số thuế: 0315432204
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NỘI THẤT

Danh mục ngành nghề:

  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Phá dỡ
  • Quảng cáo
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xây dựng nhà để ở