1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02838275339
Người đại diện: Huỳnh Hiếu
Mã số thuế: 0315447377
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM MONOVA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột