1
Tỉnh thành : THÁI BÌNH
Điện thoại: 0987658162
Người đại diện: HOÀNG VĂN THỤC
Mã số thuế: 1001184016
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM HỆ TLT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Quảng cáo
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ