2
Điện thoại: 0988657996
Người đại diện: HỒ THỊ LAN
Mã số thuế: 3502392902
Ngành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày cấp: 09/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp