1214
Tỉnh thành : QUỐC TẾ
Hotline: +84 943046099
Email: tongthauoks@gmail.com
Website: oks.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN OKS
  • XÂY DỰNG – THẦU XÂY DỰNG & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI