1
Tỉnh thành : NAM ĐỊNH
Điện thoại: 02286556777
Người đại diện: NGÔ VĂN TOAN
Mã số thuế: 0601175861
Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ DUY MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất đồ chơi, trò chơi
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất thảm, chăn, đệm
  • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ