1
Tỉnh thành : HẬU GIANG
Điện thoại: 0939539857/0989203956
Người đại diện: QUÁCH DUY LINH
Mã số thuế: 6300314336
Ngành nghề chính: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CARE MEDIC CẦN THƠ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
  • Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
  • Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu