1
Điện thoại: 0909678794
Người đại diện: Trần Diệp Cẩm Linh
Mã số thuế: 0315648073
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 26/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CT

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở