28
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - TƯ VẤN
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 1800588826
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Được thành lập từ năm 2008, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Techcom Capital”) là công ty con thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) – một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Mục tiêu của Techcom Capital là cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp bao gồm: tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, tư vấn huy động vốn và tư vấn M&A.

TÀI CHÍNH – TƯ VẤN

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI