1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0911587587
Người đại diện: LÊ HƯƠNG GIANG
Mã số thuế: 0317302377
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON 3A CONSULTING

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất