1
Người đại diện: TRẦN VĂN HUẤN
Mã số thuế: 3702900670
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/08/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHÍ HÓA LỎNG ĐẤT VIỆT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
 • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
 • Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 • Vận tải đường ống
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác