1
Điện thoại: 0903811413
Người đại diện: LÊ ĐĂNG MINH
Mã số thuế: 0401958181
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA MIỀN TRUNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Điều hành tua du lịch
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở