1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: VŨ THỊ THANH HƯƠNG
Mã số thuế: 0108618673
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THIÊN NGÂN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Tái chế phế liệu