1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Xuân Hiếu
Mã số thuế: 0316241428
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLARWAY VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Sản xuất điện
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình khai khoáng
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở