3
Điện thoại: 0907625668
Người đại diện: BÙI THỊ THU TRANG
Mã số thuế: 2301087858
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
Ngày cấp: 12/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN SOPAK VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất bao bì bằng gỗ
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác