1
Điện thoại: 02437736878
Người đại diện: Nguyễn Thuận Thành
Mã số thuế: 0109433788
Ngày cấp: 26/11/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN SPC VIỆT NAM