1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 02473088811
Người đại diện: TRẦN VĂN SÁNG
Mã số thuế: 0109084110
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINEONE VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Thoát nước và xử lý nước thải