1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0961648899
Người đại diện: Bùi Đăng Trường
Mã số thuế: 0402034986
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ENZY

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý