1
Tỉnh thành : VĨNH LONG
Người đại diện: TRỊNH ĐÌNH PHÚC
Mã số thuế: 0301921780-004
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC – CHI NHÁNH VĨNH LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ