1
Điện thoại: 0905180707
Người đại diện: TRẦN VĨNH NINH
Mã số thuế: 0400596147-005
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 16/09/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG – CHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại