1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0903980009
Người đại diện: TÔN THẤT DŨNG
Mã số thuế: 0317303211
Ngành nghề chính: Giáo dục thể thao và giải trí
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO ADN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Hoạt động thể thao khác
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại