1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0934468579
Người đại diện: Vũ Huy Hải
Mã số thuế: 0108843291
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Ngày cấp: 31/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty Cổ Phần Thể Thao Và Giải Trí Fitnessviet

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn giày dép
 • Bán buôn hàng may mặc
 • Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
 • Bán buôn vải
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ