1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LÊ HỮU TÀI
Mã số thuế: 0315529527
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ALLPRO

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thú y
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng