1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DONAL
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4632 : Bán buôn thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh:

– 1061: Xay xát và sản xuất bột thô
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1073: Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
+ (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở)
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm, muối, dầu ăn tại trụ sở)
– 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
+ Chi tiết: Sản xuất, gia công mỹ phẩm (không hoạt động tại trụ sở).
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất nông sản (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở)
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh ( Trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn hàng kim khí điện máy, đồ gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình (trừ mua bán súng, đạn thể thao, vũ khí thô sơ)
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, đấu giá bất động sản (trừ tư vấn pháp lý và trừ đấu giá tài sản)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ (trừ thiết kế xây dựng, phương tiện vận tải)
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Dịch thuật
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ Chi tiết: Dịch vụ đóng gói bao bì hàng hóa (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI