CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM

Lô B3, Cụm CNTP Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm
5 Tháng Mười, 2022 / 49
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM
Ngành nghề : THỰC PHẨM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 36555000
Mã số thuế : 0100530917

  THỰC PHẨM