1
Tỉnh thành : GIA LAI
Người đại diện: TRẦN PHẠM HOÀNG LONG
Mã số thuế: 5901119144
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 22/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SAGOTA GIA LAI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ