1
Điện thoại: 0918883921
Người đại diện: ĐÀO DUY HIỀN
Mã số thuế: 4500642771
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng
Ngày cấp: 08/08/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ PHÚ ĐẠI CÁT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động cho thuê tài chính
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác