1
Người đại diện: Đào Thế Vinh
Mã số thuế: 0102721191-059
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 11/11/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG – CHI NHÁNH LẠNG SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Chế biến và bảo quản rau quả
  • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu