1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Mã số thuế: 0108539157
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 06/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HTQ HOME

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)