1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0921295262
Người đại diện: HOÀNG DUY THÁI
Mã số thuế: 0110006075
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CLV

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Đại lý, môi giới, đấu giá