1
Điện thoại: 0919686786
Người đại diện: MAI TRỌNG PHƯƠNG
Mã số thuế: 1201600545
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAGOTA SÔNG TIỀN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại