8
Ngành nghề : SẢN PHẨM NHỰA
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0936774277
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ XÂY DỰNG TQC VIỆT NAM
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI