1
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Điện thoại: 0906847575
Người đại diện: LƯƠNG QUỐC TUẤN
Mã số thuế: 1402177954
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VIÊN TRẤU NÉN TL

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu