1
Người đại diện: HEO CHANG MU
Mã số thuế: 0109335741
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 10/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THE SQUARE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu