1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Mã số thuế: 0108742293
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Ngày cấp: 15/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NHẬT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Quảng cáo
 • Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ