CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

24 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
23 Tháng Mười Một, 2020 / 937
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 38229584
Di động : 0913225387
Email : ctybhld@gmail.com
Người đại diện : LÊ CHIÊU NAM
Mã số thuế : 0101442854

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG Công ty cổ phần Thương mại và Bảo hộ lao động (Lapro.,jsc) được thành lập với mã doanh nghiệp 0101442854 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 16/01/2004. Với phương châm “An toàn tao niềm tin, niềm tin tạo hiệu…