3
Ngành nghề : PHÂN BÓN
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0926799999
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT MỸ
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI